پايان۰۰۰             عبارتست از مرز نزديکی به آنچه                     بايد باشد و نيست.                    دکتر علی شريعتی             و اينک٬زندگی مجازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
      ايّام را از شما مبارک باد     ايّام می آيند تا بر شما مبارک شوند     مبارک شماييد.                          از مقالات شمس                                m&m's
/ 0 نظر / 0 بازدید
      چهارشنبه سوری آفلاين(!)                             چهارشنبه سوری خود را چگونه گذرانديد؟ پر واضح و مبرهن است که ما٬امسال٬چهارشنبه ســوری خود را با خونسردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
                                                      شکار شايد به نام و بهانه ای٬اما يک بار ديگر بودنش را به رخ کشيده است.بودنی٬حتی به ارزش يک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
                  عکس هفته(!)*                            -خرداد(محرّم) ۱۳۷۶ :       مخالفين يکی از کانديداهای رياست جمهوری-که اوّل اسمش سيّد محمّد خاتمی بود-با مونتاژ يه گلاس ناقابل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
                 برای بهترين دوستم٬عزيزترين داداشم٬اسوهء محبت؛آقای ميم-گاف                              هيچ وقت محبتهاتو فراموش نمی کنم.                                                  ميکايیــــــــــــــل                             
/ 0 نظر / 0 بازدید
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
13 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
3 پست